Uw zoekterm heeft 330 resultaten opgeleverd:

Pagina's en nieuws

Nieuws

Verhoogd GGMMI vanaf 1 april 2024

Op 1 april 2024 stijgt het algemeen minimumloon (of GGMMI) met 35,7 EUR. Het GGMMI zal vanaf 1 april 2024 2.029,88 EUR bedragen. De bedragen van het GGMMi voor studenten onder de 2…

Nieuws

Belangrijke wijzigingen berekening fiscale en sociale werkbonus vanaf 1 april 2024

De werkbonus voor werknemers met lage lonen wordt vanaf 1 april 2024 versterkt. Hieronder bespreken we de wijzigingen die werden aangebracht aan de sociale werkbonus (vermindering van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen) en de wijzigingen aan…

Nieuws

Registratie van opleidingen in de Federal Learning Account

Sinds 1 april 2024 is het Federal Learning Account (FLA) actief. Dit is een onlinetool ontwikkeld door Sigedis met betrekking tot de individuele en sectorale opleidingsrechten en de gevolgde opleidingen. Sinds de wet…

Nieuws

Flitscontroles in de horeca in juni 2024

De bevoegde inspectiediensten zullen tijdens de maand juni 2024 flitscontroles houden in de horecasector (PC 302). Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de bevoegde inspectiediensten onder andere…

Nieuws

'Terug Naar Werk'-fonds medische overmacht

Een werkgever kan zich beroepen op medische overmacht voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na het doorlopen van een wettelijke voorziene procedure. Afhankelijk van het verloop van de procedure en de beslissing van…

Nieuws

Recht op klein verlet bij de communie van het kind

Voor de eerste communie of het lentefeest van het kind is er algemeen geen recht op klein verlet. Op sectoraal vlak kan dit toch wel toegekend worden.Voor de plechtige communie of het feest…

Nieuws

Nieuw bedrag kilometervergoeding dienstgebruik eigen wagen

Werkgevers kunnen een vergoeding voorzien aan werknemers die hun eigen wagen gebruiken voor dienstverplaatsingen. Deze vergoeding wordt elk kwartaal geïndexeerd. Voor de periode van 1 april 2024 tot en met 30 juni 202…

Nieuws

Lonen en indexaties maand april 2024

Beste klant,Hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand april 2024.

Nieuws

Belangrijke formaliteit bij gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht-, ploegen- of volcontinu arbeid vanaf 1 april 2024

De gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing nacht-, ploegen- of volcontinu arbeid kan enkel toegepast worden indien er ook een minimale premie toegekend wordt. De ploegenpremie bij de uitoefening van ploegen- of volcontinu arbeid moet…

Nieuws

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing werken in onroerende staat - minimumuurloon vanaf 2024

Ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten op werven kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor hun werknemers. De BV-vrijstelling bedraagt 18%. De voorwaarden zijn:* werken in…

Nieuws

Bijkomende toeslag bij tijdelijke werkloosheid vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt de tijdelijke werkloosheidsuiterking verlaagd van 65% naar 60% van het (begrensd) loon. Dit begrensd loon bedraagt momenteel 3.299,11 EUR per maand. Om deze verlaging te compenseren, werd er…

Nieuws

Ziek tijdens vakantie - Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 kunnen de vakantiedagen waarop jouw medewerker ziek is, worden omgezet naar ziektedagen.Hierdoor kan de werknemer die vakantiedagen, die samenvielen met een ziekteperiode, op een later tijdstip opnieuw opnemen. De…

Nieuws

Afschaffing Vlaamse doelgroepvermindering oudere en jongere werknemers

Vanaf 1 juli 2024 houden de Vlaamse doelgroepverminderingen voor oudere en jongere werknemers op te bestaan. De voorbije jaren werden de voorwaarden verschillende keren aangepast zodat uiteindelijk steeds minder werknemers hiervoor in aanmerking…

Nieuws

Loonbonus: welk bedrag kan je in 2024 toekennen?

De loonbonus is een leuk extraatje waarmee je jouw medewerkers motiveert en hun harde werk beloont. Door de indexeringen kan je het komende jaar een nieuw maximumbedrag toekennen. De loonbonus bedraagt in 202…

Nieuws

Verplicht gebruik van de eC3.2 vanaf 1 oktober 2024

Elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet per kalendermaand een controlekaart krijgen van de werkgever. De controlekaart is een genummerd papieren document. Het nummer van deze controlekaart moet door de werkgever in…

Nieuws

De afrekening voor het vakantiegeld van uw arbeiders komt eraan!

De werkgever moet het saldo van de werkgeversbijdragen bestemd voor de financiering van het vakantiegeld voor de arbeiders (10,27% van de lonen aan 108% in 2023) betalen. Dit bedrag is verschuldigd vóór 3…

Nieuws

Lonen en indexaties maand maart 2024

Nieuws

Verplichte aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector vanaf 1 september 2024

Vanaf 1 september 2024 moeten aanwezigheden op het werk geregistreerd worden in de schoonmaaksector. Voor die aanwezigheidsregistratie moet er gebruik gemaakt worden van de onlinedienst Check In and Out at Work op de…

Nieuws

Lonen en indexaties maand februari 2024

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand februari 2024.

Nieuws

Eerste aanvragen tot opt-out flexi-jobs!

Het toepassingsgebied van de flexi-jobtewerkstelling is nog maar recent uitgebreid, toch sloten er al 2 paritaire comités cao's af om over te gaan tot een opt-out. Concreet vraagt het paritair comité voor de…

Nieuws

Lonen en indexaties maand januari 2024

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand januari 2024.

Nieuws

Regeling inzake flexi-jobs: aanpassingen en uitbreiding vanaf 2024

De regering besliste tijdens het opmaken van de begroting om de wetgeving inzake flexi-jobs aan te passen en daarmee ook het toepassingsgebied van de flexi-jobs uit te breiden. We overlopen even de wijzigingen…

Nieuws

Lonen en indexaties maand december 2023

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand december 2023.

Nieuws

Spilindex overschreden in oktober 2023

De spilindex is overschreden in oktober 2023. Hierdoor worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in november 2023 met 2% verhoogd. De lonen in de openbare sector volgen in december 2023 met hetzelfde…

Nieuws

Lonen en indexaties maand november 2023

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand november 2023

Nieuws

Nieuwe methode voor de verrekening van het vakantiegeld vanaf 2024

Vanaf vakantiejaar 2024 moet er een nieuwe methode van verrekening van het vakantiegeld toegepast worden. Dit naar aanleiding van opmerkingen van de inspectiediensten met betrekking tot de huidige methode van verrekening van het…

Nieuws

Aanstelling van een vertrouwenspersoon binnenkort verplicht?

Momenteel is de aanstelling van een vertrouwenspersoon in een onderneming niet verplicht. Dat is alleen verplicht als alle leden die de werknemers vertegenwoordigen in het comité voor preventie en bescherming op het werk…

Nieuws

Aanpassing maximumbedrag kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2023

De fiscus en RSZ aanvaarden een maximumbedrag als forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten voor dienstverplaatsingen die de werknemer doet met de eigen wagen. Een lagere tussenkomst is mogelijk. Indien een hoger bedrag wordt toegekend…

Nieuws

Vlaams opleidingsverlof: nieuwigheden voor schooljaar 2023-2024

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) geeft jouw werknemers die werken voor een bedrijfsvestiging in Vlaanderen de mogelijkheid om zich bij te scholen met behoud van hun loon. Hierbij een overzicht van de voornaamste nieuwigheden…

Nieuws

Verhoging maximum fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal de sociale en fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding verhoogd worden tot 0,35 EUR per kilometer. Op die manier wil de overheid het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen…

Nieuws

Flitscontroles in de vleessector tijdens de maand december 2023

Flitscontroles zijn aangekondigde controles, deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve…

Nieuws

Nieuwe premies voor werkplekleren

Wie een duale opleiding, een alternerende opleiding of een opleiding graduaat verpleegkunde volgt, leert het vak zowel op school als op de werkvloer. Werkgevers kunnen een werkplek aanbieden aan deze leerlingen en hiervoor…

Nieuws

Opname vakantiedagen vóór het einde van het jaar

Het jaar 2023 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie-en (eventueel) ADV-dagen jouw werknemers nog hebben openstaan.In principe hebben zowel arbeiders als bedienden …

Nieuws

Collectief verlof en vervangingsfeestdagen voor 2024 nu al vastleggen

Naast de vervangingsfeestdagen kan ook het collectief verlof op ondernemingsniveau worden vastgelegd. Een overzicht van het collectief verlof en de vervangingsfeestdagen moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en vóór 15 december…

Nieuws

Meer sectoren voor flexi-jobs vanaf 2024!

Na lang onderhandelen hebben de federale topministers een akkoord over de begroting voor volgend jaar bereikt. Eén van de opvallendste maatregelen is de uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs. Tot nu toe…

Nieuws

Lonen en indexaties maand oktober 2023

Beste klant,hierbij vindt u een overzicht van de lonen en indexaties maand oktober 2023.

Nieuws

Een elektronische eC3.2 vanaf 1 september 2023

Werkgevers die werknemers om bepaalde redenen tijdelijk niet te werk kunnen stellen, kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid mits het vervullen van bepaalde voorwaarden en het naleven van bepaalde procedures. Je kan met…

Nieuws

Lonen en indexaties september 2023

Beste klant,hierbij vindt u een overzicht van de lonen en indexaties maand september 2023.

Nieuws

Sectoraal akkoord edele metalen (PSC 149.03)

In PSC 149.03 Edele Metalen moet er uiterlijk op 31 december 2023 een koopkrachtpremie worden toegekend op basis van volgende modaliteiten: BEDRAG * 125 EUR indien de verhouding bedrijfswinst/balanstotaal minstens 1,25 keer groter…

Nieuws

Sectoraal akkoord voor PC 207 en PC 116 (schijnkundige nijverheid)

De sociale partners van het PC 207 en PC 116 (chemiesector) hebben op 29 juni 2023 een sectorakkoord gesloten voor de periode 2023-2024. Eén van de belangrijkste krachtlijnen van dit akkoord is de…

Nieuws

Budgethouders met een assistent met arbeidsovereenkomst - Aansluiting bij Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

Budgethouders die een assistent met een arbeidsovereenkomst in dienst hebben, moeten sinds kort voldoen aan de Welzijnswet en zich aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Wat houdt…

Nieuws

Werkhervattingspremie bij aanwerving invalide werknemer

Een werkgever kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een werkhervattingspremie wanneer een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, werkloze of zelfstandige het werk hervat met de toestemming van de adviserende arts van het ziekenfonds tijdens de…

Nieuws

Compensatie werkgevers voor gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor jaarlijkse vakantie

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 worden gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de dagen jaarlijkse vakantie en het…

Nieuws

Een akkoord in PC 200

KOOPKRACHTPREMIE De loonnorm voor de periode 2023-2024 werd vastgelegd op 0 procent maar er werd wel voorzien in de mogelijkheid om een koopkrachtpremie toe te kennen. Deze koopkrachtpremie wordt toegekend uiterlijk in de…

Nieuws

Een akkoord in de bouwsector (PC 124)

De werkgeversfederaties en de vakbonden van het paritair comité nr. 124 voor het Bouwbedrijf zijn tot een akkoord gekomen over de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de komende 2 jaar.KOOPKRACHTPREMIEDe loonnorm voor de periode 2023-202…

Nieuws

Lonen en indexaties augustus 2023

Beste klant,hierbij vindt u een overzicht van de lonen en indexaties maand augustus 2023.

Nieuws

Flitscontrole in de schoonmaaksector

De Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst kondigt in augustus 2023 een flitscontrole aan in de schoonmaaksector. De flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken wordt er wel geverbaliseerd…

Nieuws

Wij verhuizen op maandag 24 juli 2023!

Beste klant, Het is eindelijk zover! Op maandag 24 juli verhuizen we naar ons nieuwe kantoor in de Vijfseweg te Waregem. We kijken er naar uit om jou te mogen verwelkomen op onze…

Nieuws

Lonen en indexaties juli 2023

Beste klant, hierbij vindt u een overzicht van de lonen en indexaties maand juli 2023.

Nieuws

Lonen en indexaties juni 2023

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand juni 2023.

Nieuws

CAO nr. 172 verlengt de vereenvoudigde procedure economische werkloosheid bedienden

Op 30 mei 2023 werd er een nieuwe cao gesloten in de NAR tot vaststelling van een regeling van economische werkloosheid bedienden. Deze nieuwe cao nr. 172 is de opvolger van cao nr…

Nieuws

Verlenging van de relance-overuren

Begin april 2023 legden de interprofessionele sociale partners een afsprakenkader vast over uiteenlopende interprofessionele thema's. Een onderdeel hiervan is de verlenging van de relance-overuren. Nadat het IPA 2021-2022 voorzag in 120 bijkomende relance-uren…

Nieuws

Een verplichte fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen. Hoewel…

Nieuws

Vlaamse doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

De Vlaamse doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring, zal vanaf 1 oktober 2023 de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden gedeeltelijk vervangen. Deze maatregel doelt op de tewerkstelling van personen die: * op de…

Nieuws

RSZ-verminderingen eerste aanwervingen wijzigen vanaf 1 januari 2024

De regering heeft een voorontwerp van programmawet goedgekeurd. In dat ontwerp worden ook de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen vanaf 2024 stevig beperkt. De RSZ-vermindering voor een eerste werknemer vermindert Sinds 1 januari 202…

Nieuws

Koopkrachtpremie gepubliceerd

Op 28 april 2023 werd het KB van 23 april 2023 over de koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ondernemingen die tijdens de crisis in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge…

Nieuws

Ontslag door werknemer: wijziging opzeggingstermijn

Op 28 april 2023 werd een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die wijzigingen aanbrengt aan de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer. Huidige regeling: twee-stappenregel N.a.v. de wet eenheidsstatuut werden…

Nieuws

Flitscontroles in de horeca in juni 2023

De Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat de inspectiediensten in de maand juni 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de horecasector. Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden…

Nieuws

Ontslag door werkgever: wijziging hogere bedienden

Naast de wijziging van de opzeggingstermijn bij een beëindiging door de werknemer, wordt ook de opzeggingstermijn van hogere bedienden bij een ontslag uitgaande van de werkgever gewijzigd.Huidige regeling: jaarloon bediendenIn de wet eenheidsstatuut…

Nieuws

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten: strengere regels

Een wet van 20 maart 2023 verplicht de werkgever ertoe rekening te houden met strengere regels bij het gebruik van (een) opeenvolgende arbeidsovereenkomst(en) van bepaalde duur, gevolgd door (een) vervangingsovereenkomst(en). Deze wet voegt…

Nieuws

Lonen en indexaties mei 2023

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand mei 2023.

Nieuws

Kilometervergoeding: nieuw bedrag sinds 1 april 2023

Voor de periode van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023 bedraagt het maximum vrijgesteld bedrag van de kilometervergoeding 0,4246 EUR per kilometer.Door de daling van de brandstofprijzen is het bedrag…

Nieuws

Lonen en indexaties april 2023

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand april 2023.

Nieuws

Klokkenluidersregeling

Wanneer iemand mistoestanden in zijn (voormalige) organisatie aan het licht brengt, dan spreken we van een klokkenluider. De wet van 28 november 2022 tot omzetting van de EU-klokkenluidersrichtlijn voor de private sector is…

Nieuws

Maximum opzeg bij ontslag door werknemer

Er is momenteel een wetsvoorstel om de maximale wettelijke opzeggingstermijn in geval van een ontslag door de werknemer te wijzigen. Het "kliksysteem" zou verdwijnen in geval van een ontslag door de werknemer. Dit…

Nieuws

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij werken in onroerende staat: respecteer de voorwaarden

Ben je als werkgever actief in sectoren die werken in onroerende staat uitvoeren? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Om van deze fiscale gunstmaatregel te kunnen genieten, zijn…

Nieuws

Einde tijdelijke werkloosheid energie op 31 maart 2023

Sinds 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 kunnen werkgevers de nieuwe vorm van economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis invoeren. Dit systeem loopt nu definitief af op 31 maart…

Nieuws

Flitscontroles in de bouwsector in april 2023

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat de inspectiediensten in de maand april 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de bouwsector, inclusief de elektrotechniek en metaal. Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een…

Nieuws

Opleidingsplan - Deadline 31 maart 2023

We hebben ondertussen reeds uitvoerig verwezen naar de wijzigingen wat betreft arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden en het evenwicht privé - professioneel leven. Hierbij willen we meer aandacht geven aan de verplichtingen rond de opleidingsplannen en…

Nieuws

Recht op deconnectie

Eén van de maatregelen van de Arbeidsdeal om de combinatie werk en privéleven te bevorderen bestaat in het recht op deconnectie. Dit is het recht om offline of onbereikbaar te zijn buiten de…

Nieuws

Einde Vlaamse aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden en nieuwe doelgroepvermindering vanaf 1 oktober 2023

De Vlaamse aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen en de aanwerving en duurzame tewerkstelling van deze werkzoekenden financieel aantrekkelijker te maken voor de werkgever. Concreet betreft het werknemers…

Nieuws

De afrekening voor het vakantiegeld van jouw arbeiders komt eraan

Het vakantiegeld van de arbeiders wordt niet rechtstreeks door de werkgever betaald. Zij krijgen hun vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of de bijzondere vakantiekassen. De werkgever betaalt dit vakantiegeld echter wel…

Nieuws

Lonen en indexaties maart 2023

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand maart 2023.

Nieuws

Lonen en indexaties februari 2023

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties maand februari 2023.

Nieuws

Lonen en indexaties januari 2023

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties januari 2023.

Nieuws

Loonakkoord 2023-2024: wat houdt het in?

Geen extra structurele loonsverhogingen bovenop indexering van de lonen De regering heeft beslist dat de lonen niet zullen stijgen bovenop de index, aangezien er te weinig marge is bij bedrijven voor structurele loonsverhoging…

Nieuws

Nieuwe aanpassing van de thuiswerkvergoeding met ingang van 1 december 2022

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan werknemers die op regelmatige basis en structureel aan thuiswerk doen. Die vergoeding is bestemd om de uitgaven van werknemers te dekken die…

Nieuws

Einde vrijstelling gebruik controlekaarten C3.2A

Bij de aanvang van de coronapandemie in maart 2020 werden een aantal vereenvoudigingsmaatregelen ingevoerd in kader van de tijdelijke werkloosheid. Eén van die maatregelen was dat de werknemer niet meer in het bezit…

Nieuws

Lonen en indexaties december 2022

Beste klant,hierbij een overzicht van de lonen en indexaties december 2022.

Nieuws

Begrotingsakkoord 2023-2024

Het begrotingsakkoord 2023-2024 werd op 11 oktober 2022 afgesloten door de federale regering. De maatregelen zijn nog niet definitief, ze moeten nog in een wetgevend kader uitgewerkt worden. Hierbij geven wij je een…

Nieuws

Een nieuwe functieclassificatie in PC 140.03 Transport vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaat er een nieuwe functieclassificatie in voor het rijdend personeel dat onder PC 140.03 valt.Wat verandert er vanaf 1 januari 2023?In plaats van de 10 huidige loonbarema's zullen er…

Nieuws

Belangrijke wijzigingen in kader van arbeidsongeschiktheid!

Met de publicatie van de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid zijn er vanaf 28 november 2022 drie nieuwe maatregelen ingevoerd. De werknemer is driemaal per kalenderjaar niet verplicht…

Nieuws

Uitbreiding flexi-job sectoren vanaf 1 januari 2023

In het kader van de begroting voor 2023 heeft de federale regering beslist om flexi-jobs uit te breiden naar een aantal nieuwe sectoren. Concreet gaat het over: PC 223: paritair comité voor de…

Nieuws

Al gehoord van een cafetariaplan?

Wat is een cafetariaplan? Werknemers kunnen aan de hand van een door de werkgever opgesteld plan zelf hun loonpakket samenstellen. Dit is te vergelijken met het principe van zelfbediening in een cafetaria, vandaar…

Nieuws

Leg alle vervangingsfeestdagen en collectief verlof nu al vast voor 2023!

Per jaar liggen er 10 wettelijke feestdagen vast. Op deze dagen mogen werknemers in principe niet werken. Wanneer deze feestdagen op een zondag of een andere inactiviteitsdag vallen, moet je als werkgever vervangingsdagen…

Nieuws

Wat met de resterende vakantiedagen op het einde van het jaar?

Het jaar 2022 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen jouw werknemers nog hebben openstaan.In principe hebben zowel arbeiders als bedienden …

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: oog voor knelpuntberoepen en diversiteit

Monitoring van knelpuntberoepen De Arbeidsdeal voorziet onder andere dat de dienst diversiteit binnen de FOD WASO verantwoordelijk zal zijn voor de opmaak van "sectorale fiches", d.w.z. binnen elke bedrijfssector waarvoor de voormelde paritaire…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: e-commerce en platformeconomie

De laatste jaren is platformwerk snel toegenomen en de coronacrisis heeft ook de uitbreiding van deze activitieten versneld. De zogenaamde platformeconomie bestaat uit het leveren van diensten en goederen via digitale platforms, zoals…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: e-commerce en platformeconomie

Eén van de maatregelen in het Arbeidsdeal betreft de e-commerce. E-commerce heeft een belangrijke opmars gekend in tijden van corona, we zijn met z'n allen meer online gaan aankopen, en dat brengt operationeel…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: uitbreiding opleidingsrecht en versterken mogelijkheid om sneller tussen jobs te schakelen - transitietraject

Eén maatregel van de Arbeidsdeal is het mogelijk maken van transitietrajecten wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigt mits het presteren van een opzeggingstermijn. Deze nieuwe maatregel is dus niet van…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: uitbreiding opleidingsrecht en versterken mogelijkheid om sneller tussen jobs te schakelen - inzetbaarheidsbevorderende maatregelen werknemer

Binnen de Arbeidsdeal zijn er ook maatregelen genomen omtrent het verder activeren van het ontslagrecht. Er worden inzetbaarheidsbevorderende maatregelen genomen bij ontslag. Deze maatregelen werden naar aanleiding van het eenheidsstatuut in de wet…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: uitbreiding opleidingsrecht en versterken mogelijkheid om sneller tussen jobs te schakelen - jaarlijks opleidingsplan

Naast het toekennen van een individueel opleidingsrecht moeten werkgevers uit de privésector ook een jaarlijks opleidingsplan maken als zij 20 of meer werknemers in dienst hebben, dit in tegenstelling tot het individueel opleidingsrecht…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: uitbreiding opleidingsrecht en versterken mogelijkheid om sneller tussen jobs te schakelen - individueel opleidingsrecht

De Arbeidsdeal voorziet in een individueel opleidingsrecht voor werknemers. Tot nu toe kenden we eigenlijk maar een collectief recht want er werd voorzien in een gemiddelde aan opleidingsdagen per voltijds equivalent over de…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: betere combinatie werk en privéleven - Optrekken bekendmakingstermijnen van variabele deeltijdse werkroosters

Eén maatregel van de Arbeidsdeal is specifiek gericht op de deeltijdse werknemers met variabele werkroosters. Zij weten niet op voorhand op welke dagen en uren ze zullen moeten werken wat niet altijd bevorderlijk…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: betere combinatie werk en privéleven - Recht op deconnectie

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie wanneer zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit te bereiken zoals het gebruik van…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: betere combinatie werk en privéleven - Het wisselend weekregime

Het wisselend weekregime laat de voltijdse (niet de deeltijdse) werknemer toe om de ene week meer uren te werken en in een andere week minder uren te werken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: betere combinatie werk en privéleven - De vierdagenwerkweek

Voltijdse werknemers kunnen aan hun werkgever vragen om hun wekelijkse prestaties op 4 in plaats van 5 dagen te verrichten. Inhoud Het invoeren van de vierdagenwerkweek betekent dat de normale arbeidsduur van maximum…

Nieuws

Arbeidsdeal 2022: de wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2022. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader…

Nieuws

Lonen en indexaties november 2022

Beste klant,hierbij vindt u een overzicht van de lonen en indexaties november 2022.

Nieuws

Collectief verlof en vervangingsfeestdagen voor 2023 nu al vastleggen

De wettelijke feestdagen in 2023 zijn:Nieuwjaarzondag 1 januari 2023Paasmaandagmaandag 10 april 2023Dag van de Arbeidmaandag 1 mei 2023O.L.H. Hemelvaartdonderdag 18 mei 2023Pinkstermaandagmaandag 29 mei 2023Nationale feestdagvrijdag 21 juli 2023O.L.V. Hemelvaartdinsdag 15 augustus 2023Allerheiligenwoensdag…

Nieuws

Het "Terug-naar-werktraject" voor arbeidsongeschikte werknemers

Wat is een "Terug-Naar-Werktraject"? Sinds 1 januari 2022 bestaat er een "Terug-Naar-Werk-traject" (TNW-traject). Een TNW-traject wordt gedefinieerd als "elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikte werknemer onder coördinatie van de TNW-coördinator…

Nieuws

Ontslag om medische redenen: wat verandert er?

Vanaf 1 oktober 2022 is er een nieuw koninklijk besluit van kracht dat de re-integratie van langdurig zieke werknemers regelt. Het nieuwe KB komt er na een grondige evaluatie van het re-integratietraject dat…

Nieuws

Lonen en indexaties oktober 2022

Beste klant,hierbij vindt u een overzicht van de lonen en indexaties oktober 2022.

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis

De regering kondigde half september aan dat werkgevers een nieuwe vorm van economische werkloosheid zouden kunnen gebruiken naar aanleiding van de energiecrisis. Deze nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid kan nu ook officieel aangevraagd…

Nieuws

Lonen en indexaties september 2022

Beste klant,hierbij vindt u een overzicht terug van de lonen en indexaties september 2022.

Nieuws

Lonen en indexaties augustus 2022

Beste klant,hierbij vindt u een overzicht terug van de lonen en indexaties augustus 2022.

Nieuws

Wat u moet weten over de Vlaamse jobbonus

Om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen en om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten, werd er in het Vlaamse regeerakkoord een jobbonus voorzien. De Vlaamse jobbonus moet ervoor zorgen…

Nieuws

Lonen en indexaties juli 2022

Beste klant,hierbij vindt u een overzicht terug van de lonen en indexaties juli 2022.

Nieuws

Wijzigingen aan de kostenvergoedingen telewerk vanaf 1 juni 2022

Vanaf 1 juni 2022 is er geen mogelijkheid meer om gebruik te maken van de forfaitaire onkostenvergoeding van 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op het telewerk. Deze vergoeding kan wel nog…

Nieuws

Afschaffing ziektebriefje voor één dag ziekte komt eraan!

Is uw werknemer één dag afwezig wegens arbeidsongeschiktheid? Dan is uw werknemer niet verplicht om een medisch attest voor te leggen. Een ontwerpwetgeving voorziet dat een werknemer 3 keer per kalenderjaar geen geneeskundig…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid na 30 juni 2022: einde van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Tot 30 juni 2022 kunnen werkgevers voor alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne, aangeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hiervoor geldt de vereenvoudigde procedure…

Nieuws

Flitscontroles op de naleving van de sociale wetgeving in 2022!

De sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) heeft flitscontroles aangekondigd in volgende sectoren: Maand juli: horecaMaand september: land-en tuinbouwMaand november: (hand)carwashes De bedoeling van deze aangekondigde controles is om de werkgevers bewust te maken dat…

Nieuws

Lonen en indexaties juni 2022

Beste klant,hierbij vindt u een overzicht terug van de lonen en indexaties van juni 2022.

Nieuws

Wij verhuizen in 2023!

Als alles tijdig in zijn plooi valt, verhuist Sociaal Kantoor VDA begin volgend jaar naar een nieuwe locatie. Wij blijven weliswaar in Waregem maar vertrekken naar een volledig nieuw pand. De locatie wordt…

Nieuws

Grondige wijziging RSZ-doelgroepvermindering eerste werknemer vanaf 2022

Overweegt u een eerste werknemer aan te werven? Als werkgever in de privésector was u tot eind 2021 voor de eerste werknemer volledig vrijgesteld van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid. Dit…

Nieuws

Nieuwe wetgeving technische bedrijfseenheid (TBE): impact op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Voor de RSZ-vermindering voor de eerste aanwervingen, kan de RSZ oordelen dat twee of meerdere juridische entiteiten samen één geheel vormen. Dat geheel wordt dan een technische bedrijfseenheid, of TBE, genoemd. Eén van…

Nieuws

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht ingevolge corona en de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk niet meer mogelijk na 30 juni 2022

Er is kans dat de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona en de oorlog in Oekraïne na 30 juni 2022 niet meer mogelijk zal zijn. De werkgevers die na 3…

Nieuws

Mini-taxshift: vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor nacht-, ploegen- en volcontinu arbeid wijzigt grondig

Verrichten uw medewerkers nacht-of ploegenarbeid? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen (25% bij een volcontinu arbeidssysteem). Er…

Nieuws

Mini-taxshift: strengere voorwaarde voor vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat op werven

Werkgevers die werken in onroerende staat verrichten (bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen,…) op werven kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De vrijstelling bedraagt…

Nieuws

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona en oorlog in Oekraïne tot 30 juni 2022

Het federale kernkabinet heeft op 14 maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022. Dit geldt…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlog in Oekraïne

De federale regering heeft maandagavond 14 maart 2022 beslist om een regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in verband met de oorlog in Oekraïne in te voeren. Dit is voor de periode van…

Nieuws

Werken in onroerende staat: het minimaal uurloon voor 2022 is gekend

In 2018 werd een fiscale gunstmaatregel ingevoerd voor werkgevers die werknemers tewerkstellen in ploegen en die werken in onroerende staat op locatie uitvoeren. Deze maatregel kan van toepassing zijn op werkgevers uit de…

Nieuws

Wat houdt de mini-taxshift in voor de werkgevers?

Eind januari 2022 bereikte de federale regering een akkoord m.b.t. de mini-taxshift. Twee elementen die opgenomen zijn in deze taxshift zijn van belang voor de werkgevers, m.n. de herziening van de bijzondere bijdrage…

Nieuws

Meer overuren in de bouw mogelijk dankzij de uitbreiding van KB 213

In de bouwsector (PC 124) geldt een dagelijkse arbeidsduur van 8 uur per dag. Op basis van KB 213 kunnen de werknemers dagelijks een uur extra presteren. Dankzij de uitbreiding van KB 21…

Nieuws

Arbeidsdeal: enkele nieuwe maatregelen

De federale regering bereikte op dinsdag 15 februari 2022 een akkoord over arbeidsmarktmaatregelen. In dit artikel geven wij u een overzicht van de nieuwe maatregelen. De arbeidsdeal heeft als doel om de arbeidswetgeving…

Nieuws

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Wijzigingen aangebracht door cao nr. 90/4

Op 22 februari 2022 werd de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/4 ondertekend door de sociale partners. Er zijn een aantal beperkte wijzigingen aangebracht aan het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (of ook de…

Nieuws

Studentenarbeid eerste kwartaal 2022: Nieuwe neutralisaties als gevolg van de coronacrisis

Voor de studenten in de zorg en het onderwijs, wordt in het eerste kwartaal 2022 een volledige neutralisatie voozien van de uren die een student presteert, met inbegrip van de uren als uitzendkracht…

Nieuws

Het einde van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona is misschien in zicht

Er is door de regering nog geen definitieve beslissing genomen, maar het lijkt er op dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona na 31 maart 2022 niet meer zal gelden. Ga je…

Nieuws

Horeca: meer info over de subsidie voor de eindejaarspremies 2021

De overheid heeft eind december beslist om opnieuw een subsidie ter beschikking te stellen voor de gedeeltelijke financiering van de gelijkgestelde periode van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de eindejaarspremies 2021. De wet…

Nieuws

De formule solidariteitsbijdrage 2022 voor bedrijfswagens is gekend

Voor het gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden wordt er maandelijks een bedrag berekend voor elke wagen dat de werkgever aan zijn werknemer ter beschikking stelt. De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van het CO²-uitstoot…

Nieuws

Bedrijfswagen: referentie-CO²-uitstoten voor 2022 is gepubliceerd

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een werknemer, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard wanneer de werknemer deze wagen gebruikt voor privédoeleinden. Eén van de factoren om…

Nieuws

De coronapremie in PC 111.03 (Metaal-, machine- en elektrische bouw - monteerders)

Er is een nieuw sectoraal akkoord voor de metaalsector (PC 111.03 - monteerders). In dit akkoord is er onder meer bepaald dat er een coronapremie moet toegekend worden.Dit betekent concreet:300 euro voor elke…

Nieuws

De coronapremie in PC 313 (apotheken en tarificatiediensten)

In het paritair comité 313 (apotheken en tarificatiediensten) werd een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten betreffende de coronapremie. De coronapremie bestaat uit:Een vaste premie van 100 euro;Een voorwaardelijke premie van 100 euro, toe te kennen…

Nieuws

De coronapremie in PC 341 (de bemiddeling in bank-en beleggingsproducten)

In het paritair comité 314 (de bemiddeling in bank-en beleggingsproducten) werd een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten betreffende de toekenning van een coronapremie. De coronapremie heeft een totale waarde van 375 euro, uit te betalen…

Nieuws

Verplicht telewerk - herinnering aangifteplicht

Zoals in onze eerdere nieuwsbrief werd gemeld, dient de aangifte uiterlijk op 30 november aangegeven voor 2021, voor de periode 22 november 2021 t.e.m. 31 december 2021. Voor januari 2022 dient de situatie…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona - verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 31 maart 2022

Het federale kernkabinet heeft op 10 december 2021 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 31 maart 2022. De tijdelijke werkloosheid kan tot aan de voormelde datum als tijdelijke…

Nieuws

De coronapremie in PC 215 (kleding- en confectiebedrijf)

Er is een sectorale toekenning van een coronapremie van 200 euro volgens onderstaande modaliteiten:Toekenning volgens tewerkstellingsbreuk;De berekening gebeurt pro rata volgens de geleverde prestaties binnen de referteperiode 1 november 2020 tot en met…

Nieuws

De coronapremie in PC 202.01 (de middelgrote levensmiddelenbedrijven)

Volgens een nieuw sectoraal akkoord in PC 202.01 (Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven) moet er een coronapremie toegekend worden aan de werknemers die in dienst zijn op 30 november 2021. De coronapremie…

Nieuws

De coronapremie in PC 201 (de zelfstandige kleinhandel)

Volgens een nieuw sectoraal akkoord in PC 201 (zelfstandige kleinhandel) moet er een coronapremie toegekend worden aan de werknemers die in dienst zijn op 30 november 2021. De coronapremie bedraagt voor bedrijven die…

Nieuws

De coronapremie in PC 145.03 (Boomkwekerij) & PC 145.04 (Inplanten en onderhoud van parken en tuinen)

Via het Sociaal Fonds wordt er een coronapremie van 150 euro toegekend. Deze worden berekend en besteld door het Sociaal Fonds. De werkgever en het sociaal kantoor moeten geen actie ondernemen rond de coronapremie.

Nieuws

De coronapremie in PC 144 (landbouw)

Via het Sociaal Fonds wordt er een coronapremie van 150 euro toegekend. Deze worden berekend en besteld door het Sociaal Fonds. De werkgever en het sociaal kantoor moeten geen actie ondernemen rond de coronapremie.

Nieuws

De coronapremie in PC 119 (handel in voedingswaren) en PC 119.03 (slagerijen)

In het paritair comité 119 (handel in voedingswaren) en PC 119.03 (slagerijen) werd beslist om een coronapremie toe te kennen. Het bedrag van de coronapremie hangt af van het aantal werknemers met een…

Nieuws

Wijziging aan het regelgevend kader van de coronapremie

Opdat de coronapremie vrij van BV en vrij van werknemers-RSZ toegekend kan worden, moet de uitreiking van de coronapremie uiterlijk op 31 december 2021 plaatsvinden. Ondertussen is het duidelijk dat de coronapremie een…

Nieuws

De coronapremie in PC 336 (vrije beroepen)

In het paritair comité 336 werd beslist om een coronapremie toe te kennen. Deze voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn:1. Een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald in de kalenderjaren 2019 en 2020;2. De omzet…

Nieuws

De coronapremie in PC 207 (de bedienden uit de scheikundige nijverheid)

In het PC 207 (de bedienden uit de scheikundige nijverheid) werd beslist om een coronapremie toe te kennen. Er wordt een coronapremie van 200 euro toegekend. Hierbij gelden de volgende betalingsmodaliteiten: * pro…

Nieuws

De coronapremie in PC 323 (beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden)

In het paritair comité 323 werd een cao ondertekend. Hierin werd beslist om een coronapremie toe te kennen in de vorm van consumptiecheques. De coronapremie wordt toegekend aan alle werknemers die op …

Nieuws

De coronapremie in PC 307 (de makelarij & de verzekeringsagentschappen)

In het paritair comité 307 (de makelarij & de verzekeringsagentschappen) werd beslist om een coronapremie toe te kennen onder volgende voorwaarden. Er wordt een coronapremie toegekend van 100 euro, behalve voor de ondernemingen…

Nieuws

De coronapremie in PC 200 (het aanvullend paritair comité voor de bedienden)

Volgens het nieuwe sectorale akkoord in PC 200 moet er een coronapremie toegekend worden in de vorm van consumptiecheques als de onderneming aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoet: 1. uw onderneming behaalde…

Nieuws

De coronapremie in PC 149.04 (de metaalhandel)

In het PC 149.04 (de metaalhandel) werd beslist om een coronapremie toe te kennen onder volgende voorwaarden: * een basispremie van 250 euro; * een variabele premie van 100 euro indien positieve bedrijfswinst…

Nieuws

De coronapremie in PC 149.03 (edele metalen)

In ondernemingen waar men, in uitvoering van het sectorakkoord voor PC 200, een coronapremie toekent aan de bedienden, dient ten minste dezelfde coronapremie toegekend te worden aan de arbeiders, volgens dezelfde modaliteiten in…

Nieuws

De coronapremie voor het PC 149.01 (de elektriciens)

Werkgevers moeten binnen het paritair comité voor de elektriciens (PC 149.01) een coronapremie toekennen voor de arbeiders. De premie bestaat uit een basispremie van 300 euro die de werkgever moet toekennen aan de…

Nieuws

De coronapremie in PC 140.03 (transport) en PC 226 (de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek)

In het PC 140.03 (transport) werd een cao afgesloten waar voorzien wordt in een toekenning van een coronapremie. De premie bedraagt 250 euro en zal toegekend worden aan arbeiders die: * in dienst…

Nieuws

De coronapremie in PC 127 (handel in brandstoffen)

Alle werkgevers onder PC 127 (Handel in brandstoffen) dienen aan hun werknemers een coronapremie toe te kennen. Het bedrag van de coronapremie bedraagt 2,25 euro per effectief gewerkte dag gedurende de referteperiode van…

Nieuws

De coronapremie in PC 126 (stoffering en houtbewerking)

In het paritair comité 126 werd een sectoraal akkoord afgesloten voor de periode 2021-2022. Hierin werd er beslist om een coronapremie toe te kennen. Arbeiders: Er wordt een coronapremie toegekend van maximaal 30…

Nieuws

De coronapremie in PC 124 (bouwsector)

In het nieuwe sectoraal akkoord voor de bouwsector (PC 124) is er onder meer bepaald dat u uw medewerkers een coronapremie moet toekennen en eenmalig bijkomende ecocheques. De eenmalige bijkomende ecocheques bedragen 13…

Nieuws

De coronapremie in PC 121 (schoonmaak)

Een cao van 18 november 2021 betreffende de coronapremie voorziet via het Sociaal Fonds voor de schoonmaak de toekenning van een coronapremie van maximum 500 euro voor voltijdse prestaties, pro rata van de…

Nieuws

De coronapremie in PC 118 en 220 (paritaire comités voor de voeding)

De sociale partners hebben in de paritaire comités voor de voeding (PC 118 en 220) een akkoord bereikt over onder andere de toekenning van een coronapremie. Volgens het nieuwe sectorale akkoord moet er…

Nieuws

De coronapremie in PC 112 (garagebedrijf)

In het paritair comité 112 (garagebedrijf) werd een sectoraal akkoord afgesloten voor de periode 2021-2022. Volgens het sectoraal akkoord moet de werkgever een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques. Onafhankelijk van de…

Nieuws

De coronapremie in PC 111.01- PC 111.02 en PC 209 (de metaalsector, industriële en ambachtelijke ondernemingen)

Er is een nieuw sectoraal akkoord voor de metaalsector, industriële en ambachtelijke ondernemingen (PC 111.01 -111.02 en 209). In dit akkoord is er onder meer bepaald dat er een coronapremie moet toegekend worden…

Nieuws

De coronapremie in PC 100 (het aanvullend paritair comité voor de werklieden)

In het paritair comité voor de werklieden (PC 100) werd er beslist om een eenmalige coronapremie toe te kennen in ondernemingen die voldoen aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden: Een positieve bedrijfswinst hebben…

Nieuws

Nieuwe cao over afwezigheid van het werk voor Covid-19-test op basis van Self Assessment Testing Tool

Een werknemer die het advies krijgt om zich te laten testen op het coronavirus op basis van de Self Assessment Testing Tool kan afwezig zijn van het werk met behoud van het loon…

Nieuws

Telewerkaangifte

Aanvullend op ons artikel Telewerk is opnieuw verplicht vanaf 20 november 2021!, geven wij extra informatie en instructies mee in het kader van de telewerkaangifte. Verplicht telewerken Telewerk is opnieuw verplicht bij alle…

Nieuws

Gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona in 2021 voor het vakantiegeld en de vakantieduur!

De Federale Regering besliste onlangs om de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona in 2021 gelijk te stellen voor het vakantiegeld en de vakantieduur. Deze gelijkstelling betekent dat werknemers die in de periode van…

Nieuws

Telewerk is opnieuw verplicht vanaf 20 november 2021!

Op het overlegcomité van 17 november 2021 werd beslist om telewerk opnieuw verplicht te maken vanaf 20 november 2021. De verplichting is voor minstens 4 dagen per week. Vanaf 13 december 2021 geldt…

Nieuws

Vakantiedagen: opname vóór het einde van het jaar

Het einde van het jaar 2021 begint te naderen. Het recht op wettelijke vakantie, feestdagen en ADV moet opgenomen worden vóór het einde van het jaar. Wij adviseren om nu even na te…

Nieuws

Klein verlet voor vaccinatie minderjarig kind op komst

Op 29 oktober 2021 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee het recht op klein verlet voor vaccinatie wordt uitgebreid naar de begeleiding van minderjarige kinderen voor vaccinatie.Een werknemer zal dus…

Nieuws

Wie moet een sociale balans opmaken en neerleggen? Wat vindt u terug in de sociale balans?

Sociale balans: voor wie is dit van toepassing? Een sociale balans is verplicht voor vennootschappen die hun jaarrekening openbaar moeten maken. De sociale balans maakt een geïntegreerd deel uit van het model van…

Nieuws

Leg uw vervangingsfeestdagen en collectieve vakantie nu al vast voor 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Het is aangewezen om al na te denken over de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2022 en eventueel collectieve jaarlijkse vakantie in uw onderneming. Wettelijke…

Nieuws

PC 124 Bouwsector - KB nr. 213 biedt meer flexibiliteit in de toekomst

In de bouwsector (PC 124) kan een bouwwerkgever door toepassing te maken van KB nr. 213, de arbeiders tot 180 bijkomende uren presteren tijdens de zomerperiode of tijdens een periode van intense activiteit…

Nieuws

Verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 december 2021

In ons artikel "Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021" hadden we vermeld dat er voorlopig geen aanwijzingen waren tot een eventuele verlenging van de vereenvoudigde procedure. Ondertussen is er duidelijkheid. De federale regering…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona loopt tot 30 september 2021. Voorlopig hebben we nog geen aanwijzingen dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona verlengd zal worden na deze datum. Dit…

Nieuws

De relance-overuren zijn nu al toepasbaar

In uitvoering van het Interprofessioneel akkoord (IPA) voorziet een wetsontwerp een verlenging van de corona-overuren tot 31 december 2021. Bovendien werd deze maatregel vanaf 1 juli 2021 verruimd tot alle sectoren, zowel de…

Nieuws

De coronapremie: de wetgeving werd gepubliceerd

Het Koninklijk besluit van 21 juli 2021 dat de toekenning van de coronapremie regelt, werd op 29 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ondernemingen krijgen vanaf 1 augustus 2021 de mogelijkheid om…

Nieuws

Het IPA 2021-2022 voorziet wijzigingen aan het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

Het ontwerp IPA 2021-2022 voorziet een aantal wijzigingen aan het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Het GGMMI wordt stapsgewijs verhoogd. Vanaf 1 april 2022 stijgt het GGMMI met 76,28 EUR bruto per maand. Daardoor stijgt…

Nieuws

Wie kan gebruik maken van de voordelige relance-overuren?

Het verhogen van de flexibiliteit was één van de doelstellingen van het IPA 2021-2022. In dit kader heeft men de voordelige relance-overuren uitgewerkt. Hierbij waren er héél wat vragen zoals het toepassingsgebied van…

Nieuws

Verhoogde thuiswerkvergoeding tijdelijk verlengd

Werkgevers kunnen een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan de werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Vanaf 1 april 2020 is dit een maximumbedrag van…

Nieuws

De beschermingspremie voor tijdelijk werklozen

Sommige werknemers kunnen aanspraken maken op een éénmalige premie, indien men aan onderstaande voorwaarden voldoet: 1) de werknemer heeft in de periode van 01.03.2020 tot en met 31.12.2020 tenminste 52 (volle of halve)…

Nieuws

De krijtlijnen van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2021-2022

De sociale partners bereikten een akkoord met betrekking tot een aantal belangrijke socio-economische problemen gekoppeld aan het loonoverleg. De vakbonden en werkgeversorganisaties moesten dit ontwerpakkoord voorleggen aan hun achterban. Nadat Unizo het ontwerp…

Nieuws

Doelgroepvermindering relance vanaf 1 juli 2021

Om de heropstart van de economie te ondersteunen voorziet de federale regering een nieuwe doelgroepvermindering in het derde kwartaal van 2021. Wat zijn de voorwaarden? Ondernemingen waarvan het arbeidsvolume in het derde kwartaal…

Nieuws

Wetsvoorstel uitbreiding rouwverlof goedgekeurd

Een werknemer die een kind, echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner verliest door overlijden, zal binnenkort recht hebben op 10 dagen rouwverlof. Dit is met behoud van het normale loon. Momenteel kunnen zij hiervoor maar…

Nieuws

Verhoogd bedrag kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen vanaf 1 juli 2021

Een werkgever kan een kostenvergoeding betalen aan een werknemer die, in opdracht van de werkgever, zijn eigen wagen gebruikt voor dienstverplaatsingen. Deze vergoeding is vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een bepaalde maximumgrens…

Nieuws

Uitbreiding van het aantal uren studentenarbeid in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren

Het aantal uren studentenarbeid wordt in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren uitgebreid. Dit heeft als doel om meer jobstudenten in te zetten als bijkomende arbeidskrachten om zo de economie te ondersteunen…

Nieuws

Wat is de coronapremie?

In het loonakkoord is de coronapremie opgenomen, de toekenning valt buiten de loonnorm. In de media werd er héél vaak over gesproken. Nu weten we grotendeels hoe de coronapremie concreet vorm zal krijgen…

Nieuws

Telewerk: geen aangifte meer vanaf juli 2021!

Vanaf 27 juni 2021 is telewerk niet langer verplicht, maar enkel nog sterk aanbevolen door de overheid. Werknemers mogen dus terug op kantoor werken, rekening houdende met de nodige preventiemaatregelen zoals onder andere…

Nieuws

Herinnering: telewerkaangifte voor juni

Sinds 1 april 2021 zijn werkgevers verplicht om een maandelijkse aangifte te doen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het totaal aantal werknemers per vestiging en het aantal werknemers die hun functie…

Nieuws

De aanvullende stagebonus

De Vlaamse Regering kent voor het schooljaar 2020-2021 een aanvullende stagebonus toe aan ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. Deze aanvullende stagebonus van 1.000 EUR komt bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere voorwaarden…

Nieuws

Opname klein verlet voor vaccinatie

De werknemer kan de nodige tijd van het werk afwezig zijn zonder loonverlies om zich te vaccineren tegen het coronavirus. Het recht op klein verlet geldt voor de tijd om zich te verplaatsen…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor opvang kind is mogelijk tot 30 juni 2021

De wet van 23 oktober 2020 voorziet de mogelijkheid voor de opname van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers die geconfronteerd worden met een sluiting van het kinderdagverblijf, de school of een centrum…

Nieuws

Coronavirus: telewerkaangifte voor mei

Sinds 1 april 2021 zijn werkgevers verplicht om een maandelijkse aangifte te doen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het totaal aantal werknemers per vestiging en het aantal werknemers die hun functie…

Nieuws

Nieuwe verplichting! Corona telewerkaangifte via website RSZ

Op woensdag 24 maart 2021 heeft het overlegcomité benadrukt dat telewerk nog steeds verplicht is. In het kader van de controle op telewerk is er een elektronisch registratiesysteem gelanceerd op de website van…

Nieuws

Coronavirus: contactberoepen opnieuw gesloten en strengere controles telewerk

Het Overlegcomité heeft een aantal maatregelen verstrengd om zo het aantal coronabesmettingen en hospitalisaties te doen verminderen. De niet-medische contactberoepen moeten opnieuw verplicht sluiten gedurende 4 weken en de controle op verplicht telewerk…

Nieuws

CAO nr. 149: 'Covid-19'-Telewerk

Telewerk is één van de maatregelen die in de ondernemingen worden ingevoerd ter bestrijding van Covid-19. Telewerk is al enige tijd de norm als maatregel om de verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen…

Nieuws

Coronavirus: 120 extra vrijwillige netto-overuren in de cruciale sectoren.

De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie bepaalt onder andere de vrijwillige netto-overuren in de cruciale sectoren. Het gaat hier om de handelszaken, private en publieke…

Nieuws

Wat zijn de vrijwillige overuren?

De wet van 16 maart 1971 voorziet dat werknemers overuren kunnen presteren, dit om het hoofd te bieden aan een buitengewone vermeerdering van werk of een geval van overmacht. Deze overuren kunnen slechts…

Nieuws

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor thuiswerk?

Door de Coronacrisis werd thuiswerk op grote schaal een noodzaak. Een werkgever kan onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken. Dit is een vergoeding om…

Nieuws

De geldigheidsduur van de consumptiecheques wordt verlengd!

Het doel van de consumptiecheques is enerzijds extra koopkracht creëren voor de werknemers, anderzijds een extra duwtje in de rug voor de zwaarst getroffen sectoren zoals horeca, sport, cultuur en detailhandel.Oorspronkelijk konden de…

Nieuws

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 30 juni 2021!

Vrijdag werd in het kernkabinet beslist om de procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor alle werkgevers tot en met eind juni 2021. Hierdoor volstaat het om maandelijks een ASR aangifte WECH05 in…

Nieuws

Omstandigheidsverlof voor vaccinatie binnenkort een feit?

Recent boog de NAR zich over de mogelijke invoering van een nieuw omstandigheidsverlof voor het toedienen van het vaccin tegen het coronavirus COVID-19. Doel van de invoering van het omstandigheidsverlof Op deze manier…

Nieuws

Overuren fiscaal vriendelijk uitbetalen? Belangrijke wijziging in 2021

De regering beslist om de maatregel die voorzag in een verhoging van het aantal fiscaalvriendelijke overuren voor de inkomstenjaren 2019-2020 niet te verlengen. Vanaf inkomstenjaar 2021 komen slechts 130 overuren per werknemer in…

Nieuws

Nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleidingen

De regering wil werkgevers stimuleren om werknemers opleidingen te laten volgen. Daarom voorziet ze vanaf 2021 een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Wat zijn de voorwaarden voor de vrijstelling? Om…

Nieuws

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona voor vakantie

Het is nu officieel: de vakantierechten voor het vakantiejaar 2021 van uw werknemer blijft ongeschonden. Reeds twee eerdere Koninklijke Besluiten stelden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus gelijk met effectief…

Nieuws

Verlenging van het geboorteverlof vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 hebben vaders of mee-ouders recht op 15 werkdagen geboorteverlof, wanneer hun echtgenote of partner waarmee ze samenwonen, bevalt. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit opgetrokken naar 20 werkdagen. Het…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid overmacht voor opvang kind

De wet van 23 oktober 2020 bepaalt dat werknemers het recht hebben om afwezig te zijn op het werk om te zorgen voor een kind dat door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf…

Nieuws

Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

Om de financiële impact van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren. Wij gaven reeds een overzicht mee in ons…

Nieuws

RSZ-vermindering eerste aanwerving blijft bestaan vanaf 2021!

Eerder hadden wij een artikel gepubliceerd betreft de toepassing van de RSZ-vermindering eerste aanwerving vanaf 2021. Hierbij verwijzen wij graag naar het artikel “Belangrijke info over de aanwerving van uw eerste werknemer”, d.d…

Nieuws

Past u tijdelijke werkloosheid door overmacht toe? Plan eerst vakantiedagen in!

Volgens de vakantiewetgeving moeten alle werknemers de vakantiedagen opnemen tegen 31 december. De vakantiedagen die niet werden opgenomen, riskeert men te verliezen. In de praktijk staan héél wat werkgevers toe dat een aantal…

Nieuws

Update coronacrisis: een nieuw pakket aan steunmaatregelen

De federale regering kondigde op 6 november 2020 niet alleen een versoepeling in van de toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maar ook een pakket aan coronasteunmaatregelen. Het pakket vermeldt deels een verlenging…

Nieuws

Versoepeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis - Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 1 oktober 2020

Op vrijdag 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden). Deze is van toepassing…

Nieuws

Verplichte sluiting horeca vanaf maandag 19 oktober 2020: wat nu als werkgever?

Op het overlegcomité van 16 oktober 2020 nam de regering bijkomende maatregelen om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Eén van die maatregelen is een harde klap voor de horeca, zo…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020. Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge…

Nieuws

Dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 tellen mee voor vakantie

De dagen tijdelijke werkloosheid overmacht door corona werden voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 reeds gelijkgesteld met de gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld…

Nieuws

Belangrijke info over de aanwerving van uw eerste werknemer

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vermindering genieten van de socialezekerheidsbijdragen die ze betalen bovenop het brutoloon van hun werknemers. Eén van deze doelgroepverminderingen heeft betrekking op de aanwerving van een 1ste, 2de…

Nieuws

Wat met quarantaine-getuigschriften vanaf 1 september 2020?

Niet alle werkgevers kunnen vanaf 1 september 2020 nog gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Dit heeft ook gevolgen voor de situaties waarbij uw medewerker verplicht in quarantaine moet. De werknemer…

Nieuws

Stappenplan tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

In één van onze eerdere nieuwsberichten stonden we al stil bij de diverse formaliteiten die gelden bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020 en de recent verschenen lijst met hard getroffen sectoren. In…

Nieuws

Te volgen noodprocedure bij technische problemen Dimona

Kunt u een werknemer niet aangeven in de onlinedienst Dimona omdat u een technisch probleem hebt? U moet toch aangifte doen. De RSZ heeft recent een mededeling gedaan met betrekking tot de te…

Nieuws

Lijst hard getroffen sectoren

Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle brengt verduidelijking welke bedrijven zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Dit zijn sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor de activiteiten…

Nieuws

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona

De gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona werd gepubliceerd in de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Wat zijn de voorwaarden? Alle werkgevers die…

Nieuws

Mijn werknemer keert terug uit een rode of oranje zone: wat te doen?

De Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een advies uitgebracht betreffende niet-essentiële reizen zoals toerisme. Deze maatregelen zijn nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Buitenlandse Zaken heeft Europa ingedeeld in…

Nieuws

Coronacrisis: tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

Werkgevers hadden de mogelijkheid om sedert 13 maart 2020 gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Deze vereenvoudigde procedure loopt ten einde op 31 augustus 2020. Vanaf 1 september…

Nieuws

Schorsing opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona

Op 22 juni 2020 is de wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven vóór of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst…

Nieuws

Fiscale behandeling van de forfaitaire thuiswerkvergoeding

Een werkgever kan onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken, om de kosten te dekken die deze werknemers maken en die ten laste zijn van…

Nieuws

Het corona-ouderschapsverlof - update

Sedert 1 mei 2020 is er de mogelijkheid om corona-ouderschapsverlof op te nemen. Dit verlof wil werknemers helpen om tijdens de coronacrisis hun werk te verzoenen met de tijd die nodig is voor…

Nieuws

De consumptiecheque

Omwille van het coronavirus heeft de regering een aantal steunmaatregelen genomen. Sedert een aantal weken circuleert de benaming consumptiecheque al druk in de media. Nu is er duidelijkheid over de voordelen en voorwaarden…

Nieuws

Het corona-ouderschapsverlof

De Ministerraad heeft op 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof. Het KB over het corona-ouderschapsverlof is op 14 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Wie heeft recht op het…

Nieuws

Nieuw medisch getuigschrift: het quarantaine getuigschrift

Vanaf heden is er sprake van 2 soorten getuigschriften die door de werknemer aan de werkgever kunnen bezorgd worden.1) Een medisch getuigschrift dat betrekking heeft op ziekte, zwangerschap of ongevallen in privé-sfeer. Wanneer…

Nieuws

Corona: tijdelijke werkloosheid overmacht - wetsvoorstel wil opschorting opzeggingstermijn bekomen

De wet op de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat bij opzegging door de werkgever de opzeggingstermijn niet ingaat en niet loopt tijdens welbepaalde schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De opzeggingstermijn kan in die…

Pagina

Zoeken

Pagina

Vacatures

Nieuws

Meer duidelijkheid omtrent de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat!

Werkgevers actief in sectoren die 'werken in onroerende staat' verrichten, krijgen onder bepaalde voorwaarden een lastenverlaging in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Omwille van de relatief vage verwoording van…

Nieuws

Coronacrisis: Heeft uw werknemer recht op de feestdag tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

We hebben net paasmaandag achter de rug en er liggen nog enkele feestdagen in het verschiet. Ben ik verplicht om al die feestdagen toe te kennen en te betalen in deze periode van…

Nieuws

Coronacrisis: studentenuren worden geneutraliseerd voor het 2de kwartaal 2020

Bij de tewerkstelling van een student kunt u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de betaling van gewone socialezekerheidsbijdragen. In dit geval is enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd (5,43% ten laste van…

Nieuws

Coronacrisis: Kan u als werkgever een onkostenvergoeding toekennen aan telethuiswerkers?

Sinds 18 maart 2020 is telethuiswerk verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Kan u, als werkgever, hiervoor een onkostenvergoeding toekennen?Een werkgever…

Nieuws

Corona maatregelen in voege vanaf 13/03/2020: een overzicht

Update 20/04/2020 - Donderdagavond 12/03/2020 vaardigde de regering een reeks maatregelen uit die voor diverse bedrijven gevolgen hebben. Op 17 maart kondigde de regering nog extra maatregelen aan om de coronaverspreiding tegen te…

Nieuws

Coronacrisis – Uitstel bedrijfsvoorheffing maand april 2020

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing. Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden…

Nieuws

Coronacrisis: vereenvoudiging bij invoering tijdelijke werkloosheid

UPDATE 14/04/2020! De procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis zijn sterk vereenvoudigd. Dit is een gevolg van het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid sinds de invoering van…

Nieuws

FAQ - Coronacrisis: tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht

Hierbij een overzicht van de meest gestelde vragen in verband met tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht tijdens de Coronacrisis. Deze FAQ wordt door ons frequent bijgewerkt zodat u steeds toegang heeft tot de meest…

Nieuws

Steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de Corona crisis

Update 7/04/2020 - Op vrijdag 6 maart kondigde de regering 10 maatregelen af om ondernemingen te ondersteunen die te lijden hebben onder COVID-19. Hieronder vindt u alvast een overzicht. Ondernemingen die in betalingsmoeilijkheden…

Nieuws

Coronacrisis: uitstel van RSZ bijdragen

Update 7/04/2020 - Omwille van het coronavirus heeft de regering op vrijdag 20 maart 2020 en 4 april 2020 een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen gaat over het uitstel van betalingen…

Nieuws

Coronacrisis: de bouwsector - uitstel van betaling voor verschuldigde bedragen aan de PDOK

In aansluiting op het betalingsuitstel inzake de bedrijfsvoorheffing en de RSZ-bijdragen in het kader van de coronacrisis, krijgen werkgevers uit de bouwsector nu ook uitstel van betaling voor de PDOK-bijdragen die ze verschuldigd…

Nieuws

Loonsverhoging PC 314

In de CAO van 27 augustus 2012 waren de sociale partners van oordeel om de beroepen te professionaliseren en de kwalificaties te verhogen. De reden hiervoor: zich conformeren aan de bestaande sociale en…

Nieuws

Ecocheques in de bouwsector

In de cao van 10 december 2015 wordt bepaald dat vanaf 2016 alle werknemers in het bouwbedrijf recht hebben op ecocheques, met een maximale waarde van 100 euro voor een voltijds tewerkgestelde arbeider.De…

Nieuws

PC 100: Jaarlijkse premie in december

De sociale partners van het PC 100 hebben wat betreft de maximale marge voor loonkostontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 geopteerd voor de toekenning van een jaarlijkse premie.Deze jaarlijkse premie bedraagt 1…

Nieuws

Uitbetaling van cash loon wordt verboden

Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 23 augustus 2015 zal het in principe vanaf 1 oktober 2016 niet meer mogelijk zijn om als werkgever uw medewerkers contant uit…

Nieuws

PC 201 en 202.01: Jaarlijkse premie in augustus

Binnen de Zelfstandige Kleinhandel (PC 201.00) en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) werd beslist om vanaf heden jaarlijks in de maand augustus aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode een premie…

Nieuws

Cumulatie van studentenarbeid en gelegenheidsarbeid

In het verleden diende men in geval van cumulatie van studentenarbeid met gelegenheidsarbeid steeds eerst de 50 dagen met solidariteitsbijdragen op te gebruiken alvorens iemand kon worden tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer.Vanaf 1 juli 201…

Nieuws

Langdurig werkzoekenden: NIEUWE maatregel aanwervingsincentive

Sedert 1 januari 2017 komen aanwervingen van langdurig werkzoekenden niet meer in aanmerking voor een doelgroepvermindering en/of een activering van de werkuitkering. De Vlaamse regering voorziet nu in de toekenning van een premie…

Nieuws

De innovatiepremie is ook geldig in 2017 en 2018

Ook in 2017 en 2018 kunnen werkgevers de innovaties van werknemers belonen via een innovatiepremie. Dit blijkt uit het Interprofessioneel Akkoord (IPA) tussen de sociale partners. Dit is een volledig vrijgestelde premie die…

Nieuws

Applicaties tegen sociale dumping

Er zijn 2 applicaties ontwikkeld waarmee Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer de strijd tegen sociale dumping wil opvoeren en vereenvoudigen.Correcte onderneming (Check inhoudingsplicht)Een Belgische aannemer kan via de…

Nieuws

Hervatting van aangepast of ander werk: geen gewaarborgd loon ingeval van arbeidsongeschiktheid

Er bestaat steeds een kans dat een medewerker opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt, na een periode van arbeidsongeschiktheid en het werk progressief hervatte met toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De wet…

Nieuws

Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 voorziet in een re-integratietraject op maat om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar een tijdelijk of definitief aangepast of ander werk.Het is belangrijk om zich eerst…

Nieuws

Verhoging krediet bijkomende uren voor deeltijders met variabele arbeidsregeling vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 is er een verhoging van de krediet bijkomende uren voor deeltijders met variabele arbeidsregeling voorzien.Even een korte samenvatting van de huidige regeling:In geval van deeltijdse werknemers met een variabele…

Nieuws

Studenten tewerkstellen

Stap 1: de student levert een attest met openstaand contingent af aan de werkgever. De student kan een attest waarop het openstaand contingent vermeld staat opvragen door zich aan te melden op de…

Nieuws

Onbelast bijverdienen: stand van zaken

Vanaf 01/07/2018 zou het mogelijk zijn om onbelast bij te gaan verdienen. Via deze maatregel zou iemand tot 6.000 EUR per jaar kunnen gaan bijverdienen en dit vrij van RSZ en belastingen. De…

Nieuws

Vakantiegeld & Jaarlijkse sluiting onderneming

Werknemers die onvoldoende verlofrechten hebben om de volledige periode van collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie te overbruggen, kunnen een uitkering van de RVA ontvangen indien zij aan de toekenningsvoorwaarden voldoen…

Nieuws

Startersjobs voor jongeren, goedkoper voor werkgevers, uitgesteld

De Relancewet creëert de mogelijkheid om jongeren onder de 21 jaar zonder werkervaring, tijdelijk een loon toe te kennen dat onder het minimumloon ligt. De jongere zelf zou dit niet dan weer niet…

Nieuws

Green@work: nieuwe onlinetool voor gelegenheidswerk in de tuinbouwsector

In de tuinbouwsector mag een gelegenheidswerknemer 65 dagen per kalenderjaar tegen gunstige voorwaarden werken. De sociale bijdragen worden niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar wel op basis van een forfaitair…

Nieuws

Afbetalingsplannen voor landbouwers in moeilijkheden door het droge weer

In een recent persbericht laat de RSZ weten dat werkgevers in de landbouwsector die door het uitzonderlijk droge weer met betalingsmoeilijkheden kampen, gebruik kunnen maken van de minnelijke afbetalingstermijnen die de RSZ biedt…

Nieuws

Nieuwe regelgeving rond Vlaamse start- en stagebonus

De start- en stagebonus was oorspronkelijk een federale reglementering, maar door de 6de staatshervorming is deze bonus nu geregionaliseerd. Graag zetten we de voornaamste punten uit deze nieuwe Vlaamse wetgeving voor u op…

Nieuws

Flitscontroles in de land- en tuinbouw

Op 21 september 2018 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controles op de naleving van de sociale wetgeving aan. Deze aangekondigde controles beogen vooral een ontradend effect met als doel de overtreders…

Nieuws

Werken op de dag van de verkiezingen: wat nu?

Op zondag 14 oktober trekken we allen naar de stembus, maar wat als je die dag moet werken? In België geldt een stemplicht, waardoor elke volwassene verplicht is om die dag te gaan…

Nieuws

Vrijstelling inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor schoolverlaters

Indien u als werkgever een schoolverlater in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november en/of december 2018, kan deze jongere genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden…

Nieuws

Educatief verlof & Aanvraag tot terugbetaling

De regionalisering van het educatief verlof heeft gevolgen op de indieningstermijnen en de plaats waar het dossier ingediend dient te worden. We zetten de regels omtrent het educatief verlof voor u graag nog…

Nieuws

Het eindejaar komt stilletjes aan dichterbij... Wat met die resterende vakantiedagen?

Eind oktober, er moet nog slechts enkele weken gewerkt worden in 2018 en misschien heeft uw personeel wel nog wat vakantiedagen openstaan. Mogen die laatste vakantiedagen worden overgedragen naar volgend jaar? De wet…

Nieuws

Voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal

Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen om de bedrijfsvoorheffing op kwartaalbasis te betalen, moeten een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal betalen tegen uiterlijk 14/12/2018.Werkgevers die vorig jaar minder dan 39.15…

Nieuws

Flitscontroles in de taxi- en vervoerssector

Op 16 november 2018 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) flitscontroles aan in de taxi- en vervoersector. Bij een dergelijke, aangekondigde controle ligt de focus op de naleving van de sociale wetgeving…

Nieuws

Leg uw vervangende feestdagen vóór 15 december vast

Vervangingsdagen van de feestdagen en de periodes van collectieve sluiting dienen in het arbeidsreglement te worden opgenomen. We zetten voor u graag nog eventjes de regels en formaliteiten op een rijtje. Vervanging van…

Nieuws

Nationale staking op 13/02/2019

De vakbonden organiseren op woensdag 13 februari 2019 een collectieve actie in het ganseland. Dit roept ongetwijfeld vragen op bij u, als werkgever. Wij zetten graag enkele puntjes op een rij. Mogen jouw…

Nieuws

Tool tijdskrediet BREAK@WORK

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft in 2018 een website BREAK@WORK gelanceerd. Op deze website kunnen werknemers controleren hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof ze nog kunnen nemen. De mogelijkheden op deze…

Nieuws

Staking op 13 februari: gevolgen voor de werknemer

Op woensdag 13 februari 2019 vond een nationale staking plaats. De staking kan gevolgen hebben op de organisatie van uw onderneming. Hierbij een overzicht van de gevolgen indien een aantal werknemers misschien deelnamen…

Nieuws

Vlaams opleidingsverlof

Met ingang vanaf 1 september 2019 wordt in Vlaanderen het betaald educatief verlof (BEV) volledig vervangen door het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Deze hervorming houdt veranderingen in voor zowel de werknemer, de werkgever als…

Nieuws

Aangekondigde flitscontroles in de bouw-en elektrosector donderdag 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart 2019 organiseren de sociale inspectiediensten flitscontroles in de bouw-en elektrosector. De sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) kondigt dit aan op hun website.Valt u als werkgever onder paritair comité 124 (bouwsector)…

Nieuws

Werkgelegenheidsplan 45-plussers: deadline op 31 maart !

Sinds 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan ‘oudere werknemers’ opstellen en dit voorleggen aan hun personeel. Het doel van dit plan is om het aantal werknemers van 4…

Nieuws

Versterkt doelgroepenbeleid in Vlaanderen sinds begin 2019

Vlaanderen wil de werkzaamheidsgraad van 55-plussers, van laaggeschoolde jongeren en van personen met een arbeidshandicap nog verhogen. Om die reden versterkte de regering enkele bestaande maatregelen. Vlaanderen wil nog meer personen aan het…

Nieuws

Overschakeling naar het zomeruur in de nacht van 30 op 31 maart

Dit weekend is het weer zover! Maar misschien ook wel voor de allerlaatste keer … Tijdens de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart, schakelen we over op het zomeruur. Dan wordt…

Nieuws

Fiscaal voordeel overuren opgetrokken naar 180 uren

De werknemer geniet van een belastingvermindering wegens het presteren van overuren (art.154bis WIB 92). Deze vermindering komt overeen met een percentage van de som van de bedragen die als grondslag dienen voor de…

Nieuws

Aangekondigde flitscontroles in de taxi-en vervoerssector vrijdag 17 mei 2019

De aangekondigde flitscontroles op vrijdag 17 mei 2019 hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter met controles op de correcte naleving van de sociale wetgeving voor de taxibedrijven en transportsector. Bij vaststellingen van…

Nieuws

Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor een communiefeest ?

Een werknemer mag - met behoud van loon - afwezig zijn op de dag van de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van één van zijn kinderen. Maar wat als…

Nieuws

Stemmen of werken?

Op zondag 26 mei 2019 trekken we met zijn allen naar de stembus voor de verkiezingen voor de leden van het Europese Parlement, het Federale Parlement en de regionale parlementen. Maar wat met…

Nieuws

PC 124 - Bouwbedrijf betaling vakantiegeld 2019: doorgeven rekeningnummers tegen 31/05/2019

Betalingsdatum vakantiegeld 2019 Het Vakantiefonds Bouw laat weten dat de opdracht tot betaling van het vakantiegeld 2019 op 20 juni 2019 zal worden gegeven. De betaling gebeurt uitsluitend via overschrijving. Arbeiders die hun…

Nieuws

Neerlegging arbeidsreglement kan online vanaf 15 mei

Binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of van de aanpassing van het arbeidsreglement, moet de werkgever een kopie van het document opsturen naar Toezicht op de Sociale Wetten. Voortaan…

Nieuws

Zomerse temperaturen: hoe hou je het hoofd van uw werknemers koel?

De weermodellen zijn duidelijk, het kwik gaat deze week makkelijk de 30 graden overschrijden. Hoe aangenaam de zomerzon ook aanvoelt in het weekend, des te onaangenamer kan het werken zijn in een te…

Nieuws

Bent u klaar voor de flitscontroles in de horeca?

Op 6 juli 2019 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controles op de naleving van de sociale wetgeving aan. Een gewaarschuwde werkgever is een goed voorbereidde werkgever. Op deze aangekondigde controles worden…

Nieuws

Nieuw vanaf 1 oktober 2019: het mantelzorgverlof

Wie komt in aanmerking? De werknemer moet erkend zijn als mantelzorger door het ziekenfonds. Dit is enkel mogelijk met akkoord van de geholpen persoon of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger via een verklaring…

Nieuws

Cumulatie onderbrekingsuitkeringen en bijkomende zelfstandige activiteit

Indien een werknemer voltijds tijdskrediet of voltijds thematisch verlof opnam, dan kon men de onderbrekingsuitkeringen van de RVA cumuleren met inkomsten uit de uitoefening van een zelfstandige activiteit. Echter was deze cumulatie beperkt…

Nieuws

Hoe kan ik mijn langdurig zieken terug integreren in de onderneming?

Wanneer een van je werknemers langdurig uitvalt, heeft dit ongetwijfeld een impact op je onderneming. Het is dan ook in ieders belang om deze medewerker zo gauw mogelijk terug aan de slag te…

Nieuws

Nieuwe lijst producten ecocheques vanaf 1 september 2019

Met ecocheques kunnen werknemers zaken met een ecologisch karakter aankopen. De Nationale Arbeidsraad houdt een lijst bij van de producten en diensten die in aanmerking komen en gaat op regelmatige tijdstippen na of…

Nieuws

Flitscontroles in de land- en tuinbouw op 24 september

Op 24 september 2019 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controles op de naleving van de sociale wetgeving aan. Een gewaarschuwde werkgever is een goed voorbereidde werkgever. Deze aangekondigde controles beogen vooral…

Nieuws

Omschakeling naar winteruur!

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober schakelen we opnieuw over naar de wintertijd. De klok wordt dan om 03u00 's nachts 1 uur teruggedraaid naar 02u00.Wat betekent dit voor…

Nieuws

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden... Wat met de resterende verlofdagen?

Wettelijke vakantiedagen moeten in principe worden opgenomen vóór het einde van het vakantiejaar. Hoewel het in de praktijk dikwijls gebeurt, kunnen wettelijke vakantiedagen niet worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.De wet is hieromtrent…

Nieuws

Tijdelijke verhoging fiscaal vriendelijke overuren: wijziging voor de werken in onroerende staat!

In het kader van de jobsdeal kunnen er in de periode 2019-2020 op jaarbasis 180 fiscaal vriendelijke overuren worden gepresteerd. In geval van werken in onroerende staat kon de verhoogde grens pas worden…

Nieuws

Vrijstelling inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor schoolverlaters 2019

Indien u als werkgever een schoolverlater in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november en/of december 2019, kan deze jongere genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden…

Nieuws

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Sinds 1 september 2019 is het Vlaams opleidingsverlof in werking getreden. Het VOV is de opvolger van het bestaande systeem van betaald educatief verlof. Voor de werknemers die voor 1 september 2019 gestart…

Nieuws

Flitscontroles in de schoonmaaksector in de week van 21 tot 25 oktober!

De RVA voert in de week van 21 tot 25 oktober een nationale flitscontrole uit in de schoonmaaksector. Die controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en…

Nieuws

BV Vrijstelling voor ploegenarbeid op werven: kom jij hiervoor ook in aanmerking ?

De invoering van de veelbelovende maatregel voor werkgevers die werken in onroerende staat verrichten op locatie, heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Na bijna twee jaar wachten is het eindelijk zover…

Nieuws

Voorschot op de bedrijfsvoorheffing voor het 4de kwartaal 2019

Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen om de bedrijfsvoorheffing op kwartaalbasis te betalen, moeten een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal betalen tegen uiterlijk 13/12/2019.Werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR…

Nieuws

Er wordt geflitst in de schoonmaaksector !

Ook dit jaar zullen de sociale inspectiediensten aangekondigde flitscontroles uitvoeren, naast de onaangekondigde controles die gewoon doorlopen. De schoonmaaksector is als eerste aan de beurt in januari. De controles strekken zich uit over…

Nieuws

Opnieuw flitscontroles in 2020!

Ook in 2020 organiseert de SIOD (Sociale Inlichten- en Opsporingsdienst) naast de gewone controles, aangekondigd en onaangekondigd, ook opnieuw flitscontroles. Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden georganiseerd in…

Nieuws

Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht bij werken in Nederland!

Nederland voert vanaf 1 maart 2020 een meldingsplicht in voor bedrijven uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Ook bepaalde buitenlandse zelfstandigen die in welbepaalde sectoren…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid vanwege het Coronavirus?

Heeft uw onderneming klanten in China? Of andere banden met China? Dan voelt u misschien wel de impact van het coronavirus op de werking van uw onderneming.De minister van Werk, Nathalie Muylle, heeft…

Nieuws

Terugbetaling Vlaams opleidingsverlof: onderneem nu actie!

Indien uw werknemer een opleiding volgt die in aanmerking komt voor het Vlaams opleidingsverlof, betaalt u zijn loon (beperkt) door. De door u gedragen loonkost kan u terugvorderen via het WSE-loket.Aangezien de deadline…

Nieuws

Corona maatregelen en de invloed op de tewerkstelling van de werknemers

De gevolgen van het coronavirus voor de Belgische bedrijven worden meer en meer voelbaar. Als werkgever wordt u momenteel geconfronteerd met een hele reeks vragen. In dit artikel zetten wij deze voor u…

Nieuws

Coronacrisis: minnelijk afbetalingsplan werkgeversbijdragen RSZ

Ondernemingen die economische gevolgen ondervinden door het coronavirus en die een impact hebben op het betalen van de RSZ bijdragen, kan men voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een minnelijk afbetalingsplan…

Nieuws

Coronacrisis: uitstel en afbetalingsplan bedrijfsvoorheffing

In het kader van de coronacrisis zijn er ook steunmaatregelen met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing. Werkgevers hebben nu automatisch twee maanden uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing zonder dat er hiervoor boetes en…

Pagina

FAQ

Pagina

Nieuws

Pagina

Privacy verklaring

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door VDA Lonen & Wedden BVBA (verder genaamd SOCIAAL KANTOOR VDA) met zetel te Holstraat 74; 8790 Waregem. SOCIAAL KANTOOR VDA stelt alle beschikbare middelen in…

Pagina

Algemene voorwaarden

Algemeen De algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst of in ieder geval vanaf ondertekening van de procuratie bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.VDA Sociaal Kantoor verbindt zich ertoe in…

Pagina

Bedankt

Bedankt voor uw bericht. We nemen spoedig contact met u op!

Pagina

Contact

Pagina

Home

Pagina

Loonberekening

In elke onderneming is een correcte loonberekening cruciaal. Wij zorgen voor een correcte verloning van jouw medewerkers. Een correcte en vlotte verloning, iedere maand opnieuw, staat garant voor tevreden en gemotiveerde werknemers. Dit…

Pagina

Personeelsadministratie

Voor een complete personeelsadministratie, gaande van prestatieverwerking en loonberekening tot sociale administratie en tijdige betalingen, kan je op ons vertrouwen. Een goede loonadministratie bestaat immers niet enkel uit het opmaken van loonfiches. Personeelsadministratie…

Pagina

Advies en Begeleiding

Bij personeel aanwerven komt meer kijken dan enkel het brutoloon. Medewerkers aanwerven brengt verschillende kosten met zich mee. De voornaamste kosten zijn het brutoloon en de patronale socialezekerheidsbijdrage. Maar er zijn ook bijkomende…

Pagina

Ons kantoor

Ben je een nieuwe werkgever en start je met personeel? Dan ben je bij VDA Sociaal Kantoor aan het juiste adres. Wij begeleiden jou in jouw nieuw avontuur. We hebben zelf alle nodige…

Pagina

Codabox

Als partner van Codabox kunnen wij SODA bestanden aanleveren. Deze bestanden bevatten boekhoudkundige gegevens gerelateerd aan de loonberekening en worden via Codabox op een veilige manier overgemaakt aan de boekhouder of accountant. Deze…

Pagina

Kappersbedrijf en schoonheidszorgen

Pagina

Bouw

Pagina

Vacature dossierbeheerder payroll 2023

Pagina

Aanvullend PC Arbeiders

Pagina

Algemeen

Pagina

Middelgrote Levensmiddelenbedrijven

Pagina

Zelfstandige Kleinhandel

Pagina

Horeca

Pagina

Landbouw

Pagina

Tuinbouw

Pagina

Transport

Pagina

Schoonmaak

Pagina

Coronavirus COVID-19

Pagina

Sectorale akkoorden 2023-2024

Pagina

Doccle

De digitalisering van administratie wordt zowel voor individuen als voor bedrijven een must.Doccle is het grootste onafhankelijke platform voor digitale administratie in België. Via Doccle ontvangen jouw medewererkers alle loondocumenten veilig en digitaal…

Op de hoogte blijven?